top of page

English for Real Estate

Price

50,000đ

Duration

4 Weeks

Enroll

About the Course

Giải nghĩa những thuật ngữ chuyên ngành cơ bản bằng tiếng anh thường dùng trong Bất động sản

Your Instructor

Camilla Jones

Giải nghĩa những thuật ngữ chuyên ngành cơ bản bằng tiếng anh thường dùng trong Bất động sản

Camilla Jones
bottom of page